Konstrukce automobilů

Úpravy převodovek

Úpravy podvozků

Automatické spínače světel

Úpravy motorů

Konstrukce

Softwareový prototyp:
Při řešení konstrukčních úloh využíváme 3D software SolidWorks. Pro každý projekt se vytváří softwareový prototyp, který se následně dokumentuje kooperačním způsobem u dalších spolupracujících subjektů. Výstupem tohoto procesu je úplná dokumentace daného strojního celku včetně sestav, podsestav, generování kusovníků, skladovaných součástí atd.
 
Výkresová dokumentace:
K výkresové dokumentaci je dodávána elektronická dokumentace v binárním módu *.sldprt, *.sldasm s možností konverze do formátů *.igs, *.dxf, *.dwg. Softwaerový prototyp - 3D model - konstrukčního celku lze konvertovat do standardů IGES, STEP.

Je možné i dodat bitmapy (*.bmp, *.jpg, *.tif) použitelné např. pro tvorbu katalogů, www-prezentací apod., dále montážní "rozstřelené sestavy" pro bezchybnou montáž jednotlivých celků a elektronické vstupy pro technologie typu řezání laserem, vodním paprskem, elektroerozivní obrábění apod.


1318587065_octavia-ii-e1_vykres_3.jpg 1318587068_octavia-ii-e1_vykres_2.jpg 1318587068_octavia-ii-e1_vykres.jpg


Úpravy motorů