Konstrukce automobilů

Úpravy převodovek

Úpravy podvozků

Automatické spínače světel

Úpravy motorů

Octavia 1,8T 4x4 (255 PS)

Popis úpravy:

Turbodmychadlo:
Z důvodu využití vyšších plnicích tlaků a vyššího tepelného zatížení bez negativního vlivu na optimální předstih zážehu se snižuje komprese motoru. Původní turbodmychadlo je nahraženo novým, větším, původně z Audi S3.

Výfukový systém:
S výměnou turbodmychadla souvisí použití nového svodného potrubí před turbem i za turbem, kde bylo úspěšně odzkoušené svodné potrubí s rozvodem na dvě samostatné výfukové větve. Nový výfukový systém nahrazuje původní výfukovou rouru dvěma trubkami, každou o stejném průřezu jako sériová. Jednotlivé výfukové větve jsou osazeny samostatným katalyzátorem. Kvalita provedení výfukového systému má vliv především na průběh točivého momentu, který dosahuje maxima až 385Nm. Výfukové potrubí ze dvou trubek zároveň řeší i problém jiných podobných úprav, kde jedna trubka o velkém průměru snižuje světlou výšku automobilu, kdežto dvě vedle sebe uložené trubky menšího průměru zůstávají v sériové pozici.

Plnicí systém:
U potrubí plnicího vzduchu byla původní trasa za motorem změněna na vrchni vedení roury o větším průřezu k centrálnímu chladiči stlačeného vzduchu od fy. O.CT. Nové uspořádání plnicího systému má veliký vliv na výkonovou stálost motoru, protože teplota nasávaného vzduchu je jedním z nejhlídanějších faktorů při úpravách přeplňovaných motorů. Obtoková větev turbodmychadla byla vybavena novým přepouštěcím ventilem, zajišťujícím bezporuchovou funkci i v režimech vyšších plnicích tlaků a teplot.

Vstřikovací trysky:
Zvýšené požadavky na dávku paliva by původní vstřikovací trysky nezvládly a proto byly nahrazené novými tryskami o větším průřezu. Zároveň byl původní redukční palivový ventil nahrazen novým ventilem, zajišťujícím vyšší tlak paliva.
Úpravy motorů